Vores tid er kort. Den tid som ikke bruges på virksomheden og dem vi elsker skal bruges meningsfuldt. Et netværk skal derfor ikke kun skabe menneskelig værdi, men også være en kilde til forsat vækst for din virksomhed eller livsværk.

Verden ændrer sig hurtigere end nogensinde før. Den hastige teknologiske udvikling, de forskellige kriser og kundernes ændrede behov og adfærd, kommer til at forandre måden vi driver virksomhed på markant i de kommende år, ligesom det har gjort de forgangne par år. Det stiller store krav til ledernes udsyn. Vores mål med Ledernetværket er derfor at give dig inspiration og sparring, så du kan stille skarpt på både muligheder og trusler – og navigere din virksomhed sikkert fremad i et foranderligt marked.

I Ledernetværket får du derfor input fra udefrakommende eksperter på et højt fagligt niveau, og et stærkt fællesskab med en sammenhængskraft

  • 10 årlige morgenmøder sidste fredag i hver måned kl. 7.45 – 9.30. Møder på de forskellige virksomheder.
  • Erfa-gruppe der arbejder med et konkret tema – pt. arbejder vi med salg.
  • 2-3 årlige socialenetværksarrangementer.

Det er ikke et krav om man er en lille eller stor virksomhed, og der er ingen mødepligt. Det er et fortroligt netværk med tavshedspligt. Man kan derfor drøfte problemstillinger i fortrolighed med andre virksomhedsledere, hvis man har behov.