Corona Syndromet

– Konsekvenserne af frygtpolitik, splittelse i befolkningen og sundhedsfaglig vildledning.

En guide til fornuftsbaseret forståelse”

 

Bogen er den første og p.t. eneste danske bogudgivelse, der giver et bredt overblik over den historiske katastrofe landets og verdens nedlukning og restriktioner medfører. Gennem at fremlægge dén viden, der taler for at lukke landet op igen og dén viden, der ikke lader sig misbruge af magten – søger bogen at give danskerne mulighed for at danne deres egen mening om trusselsbilledet, og samtidig have et værktøj til både at forstå vores nuværende virkelighed, og at kunne kommunikere informationen videre til andre. Samtidig forklarer bogen den klassiske retorik medierne og politikerne anvender for at opretholde en frygttilstand i befolkningen, så vores adfærd lettere kan styres, og vi glemmer, at dét frygtbillede der vises, ikke stemmer overens med vores individuelle virkelighed.

 

Nogle af de videnskabelige data bogen fremlægger er:

 

  • Op imod 2,3 mio. børn på verdensplan vil dø som følge af nedlukningerne.
  • Andre dødsårsager vil stige med syv-cifrede tal, såsom tuberkulose, der vil stige med op imod 1,4 mio. flere dødsfald end beregnet.
  • Corona er på WHOs initiativ flyttet fra liste A i Epidemiloven til liste B, sammen med almindelig influenza – altså en mindre alvorlig sygdom.
  • Danmark har brugt det samme milliardbeløb på kompensation til virksomheder, som vi skulle have investeret i 70% reduktion af vores CO2 de næste 10 år.
  • Verdens gæld er vokset med 94.000 milliarder over de sidste 9 måneder.
  • Branche efter branche nedsmelter eller lukkes fra dag til dag.

 

 

Derudover oplever alle sociale grupper manglede trivsel:

  • Vores børns sociale rum er indskrænket til næsten ingenting og erstattet af kontrol, påbud og forbud til stor psykisk skade, især for de, der allerede er psykisk sårbare, hvor to ud af tre oplever forværringer på mange parametre.
  • Vores ældre tilbringer livets efterår fyldt op af ensomhed og frygt.
  • Vi voksne midtimellem skal navigere i alt det komplekse og understøtte både de små og de ældre med ting vi ikke selv forstår.

 

Hvis Corona er flyttet fra liste A i Epidemiloven til liste B, hvorfor fylder de ansvarshavende os så stadig med frygt og fortsætter med at indføre nye restriktioner til skade for individet, økonomien og samfundet?

Gældsbjerget sender vi til de små, som i forvejen sidder overmandet af angst for at sætte bedstemors liv på spil og til de unge, som vi samtidig udskammer for deres sociale kultur. Det værste, der overgår os lige nu, er ikke sygdommen Corona, men de vidtrækkende konsekvenser, vi står med nu og i fremtiden for mennesker, sundhed, samfund og erhverv. De ansvarshavende har mistet den demokratiske kontrol, fagpersonalet har mistet modet til at stå frem og modsige og vi mister os selv som mennesker langsomt i takt med vores tiltagende indskrænkede frihed. Vi mister også fællesskabet som splittes i to fløje, fordi spørgsmålene til – og holdninger for, hvor farlig Corona er, er så eksistentielle og påvirkede af vores frygt for enten selvs sygdommen eller konsekvenserne af restriktionerne, at vi ikke kan svare med vores fornuft og med empati.

 

Charlotte Danefeld håber med bogen på, at kunne bidrage til at samle et splittet folk omkring demokratiet og vække den gensidige forståelse, som er udfordret. En guide til alle danskere, til at kunne italesætte det uforståelige.

 

Om forfatteren

Charlotte Danefeld, 39 år, har hele sin karriere arbejdet med ledelse, strategisk kommunikation og PR indenfor den private oplevelsesindustri. Hun var selvstændig kulturudvikler, eventdesigner – og producent samt netværksfacilitator, før hun gik konkurs som konsekvens af landets nedlukning i foråret 2020. Det er Charlottes debutudgivelse og hendes bekymringer for vores fælles fremtid har været drivkraften i tilblivelsen af Corona Syndromet. Efter at have fået skyllet sit livsgrundlag væk med Corona-bølgen på blot et øjeblik, satte Charlotte Danefeld sig for at undersøge meningen med det samlede sæt af konsekvenser og det sygdomsskræmmebillede vi får præsenteret, som ikke følges op af virkeligheden. 

Efterhånden som hun kunne præsentere sine mange videnskabelige fund, der ikke understøtter en nedlukning af landet, begyndte det at strømme ind med henvendelser fra eksperter, som ville bidrage i hendes research og arbejde med at belyse de menneskelige, økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser, samt analyse af det trusselsbillede medier og politikere præsenterer. Med et team af 30 eksperter og hundredvis af daglige nye henvendelser fra bekymrede borgere, der ikke kan finde mening i nyhedsstrømmene og derfor ønsker viden fra Charlotte Danefeld, besluttede hun sig for, at hendes viden skulle udgives i bogform.